21.10.2021 15:05:56
Markedspris
96,87
%
Langsiktig pris
104,55
%
Indeksnivå
80,14
%
Utbetalte kuponger
45,50
%
28.03.2019
26.03.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
NORSK HYDRO ORD 95,54%
YARA INTERNATIONAL ASA 35,40%
STOREBRAND ASA 33,30%
TELENOR -19,86%

UBS AC Norske Sel PM 3614 NOK

ISIN NO0010842586
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 08.03.2019
Forfall 26.03.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 4,55 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 28.03.2019
Utsteder UBS AG, London
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.