GS AC Nordiske Sel PM 3613 NOK

Siste tegningsdag 01 mars 2019

AUTOCALL NORDISKE SELSKAPER NR 3613
5,5% kvartalsvis akkumulerende kupong (indik.)

Innløsningsbarriere: 90%
Kupongbarriere: 80%
Risikobarriere (5-års dagen): 60%
Underliggende: SSAB, Nordea, Electrolux og Fortum

ISIN
NO0010842552
Beskyttelse
Barriärberoende
Løpetid
5 år
Pris
100%
Vilkår
5,5 %
Marked
Norden
Emittent
Goldman Sachs London

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.