2021-03-03 kl 15:12
Markedspris
94,55
%
Langsiktig pris
105,75
%
Indeksnivå
97,53
%
Utbetalte kuponger
40,25
%
08.03.2019
02.04.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
SSAB A ORD +14,44
FORTUM OYJ +5,25
ELECTROLUX B ORD +4,25
NORDEA BANK AB -2,57

GS AC Nordiske Sel PM 3613 NOK

ISIN NO0010842552
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 5,75 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Indeksstart 08.03.2019
Forfall 02.04.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 5,75 %
Inlösenkupong: 5,75 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 28.03.2019
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass OMX STO Structured Products

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.