2020-08-07 kl 14:54
Markedspris
126,41
%
Langsiktig pris
100,00
%
Indeksnivå
98,82
%
Utbetalte kuponger
0,00
%
07.06.2019
25.06.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
SWEDBANK A ORD +2,90
NORDEA BANK AB -1,18

UBS AC Nordea & Swedbank 3698 NOK

ISIN NO0010851611
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 07.06.2019
Forfall 25.06.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 27,88 %
Inlösenkupong: 27,88 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 100%
Risikobarriere 60%
Utgitt 27.06.2019
Utsteder
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.