2020-09-08 kl 11:35
Markedspris
113,30
%
Langsiktig pris
113,30
%
Indeksnivå
108,79
%
Utbetalte kuponger
0,00
%
06.09.2019
24.09.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
STO OMX INDEX +12,32
HEX25 INDEX +8,79

UBS AC Sverige & Finland 3735 NOK

ISIN NO0010859515
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 06.09.2019
Forfall 24.09.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 13,3 %
Inlösenkupong: 13,3 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 100%
Risikobarriere 75%
Utgitt 27.09.2019
Utsteder
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

Informasjon savnes Autocall - Worst Of - StepUp

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.