23.06.2021 20:00:10
Förfallokurs
113,30
%
Langsiktig pris
113,30
%
Indeksnivå
108,79
%
Utbetalte kuponger
13,30
%
27.09.2019
24.09.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
STO OMX INDEX 12,32%
HEX25 INDEX 8,79%

UBS AC Sverige & Finland 3735 NOK

ISIN NO0010859515
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 06.09.2019
Forfall 24.09.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 13,3 %
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 100%
Risikobarriere 75%
Utgitt 27.09.2019
Utsteder UBS AG, London
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.