21.10.2021 15:05:22
Markedspris
90,95
%
Langsiktig pris
103,90
%
Indeksnivå
88,92
%
Utbetalte kuponger
50,70
%
27.04.2018
27.04.2023
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ADIDAS N ORD 30,06%
AIRBUS GROUP 21,66%
Volkswagen AG Pref 7,04%
BBVA ORD -11,08%

GS AC Europeiske Sel PM 3352 NOK

ISIN NO0010817083
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 13.04.2018
Forfall 27.04.2023
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 3,9 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 27.04.2018
Utsteder Goldman Sachs London
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.