• Tekniskt underhåll pågår, tillfälliga störningar kan förekomma. Hoppas ni har överseende med detta. (15.09.2021 09:00:35)
16.09.2021 10:42:58
Markedspris
104,78
%
Langsiktig pris
104,78
%
Indeksnivå
94,35
%
Utbetalte kuponger
81,26
%
22.06.2017
22.06.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ASTRAZENECA ORD 69,34%
TELE2 B ORD 59,39%
SSAB A ORD 28,59%
NORDEA BANK AB -4,01%

GS AC Svenske Sel PM 3057 NOK

ISIN NO0010791908
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 02.06.2017
Forfall 22.06.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 4,78 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 22.06.2017
Utsteder Goldman Sachs London
Markedsplass NASDAQ STOCKHOLM AB

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.