08.10.2021 11:50:46
Markedspris
73,64
%
Langsiktig pris
69,78
%
Indeksnivå
69,78
%
Utbetalte kuponger
66,30
%
30.03.2017
28.03.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
CARLSBERG B ORD 70,02%
ORKLA ORD 8,43%
ELECTROLUX B ORD 4,37%
HENNES & MAURITZ B ORD -30,22%

UBS AC Nordisk Konsum PM 2961 NOK

ISIN NO0010782964
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 10.03.2017
Forfall 28.03.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 3,9 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 70%
Utgitt 30.03.2017
Utsteder UBS AG, London
Markedsplass Unlisted Struct

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.