14.05.2021 11:13:05
Förfallokurs
113,51
%
Langsiktig pris
122,65
%
Indeksnivå
96,63
%
Utbetalte kuponger
58,89
%
28.12.2017
27.12.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ERICSSON B ORD 97,26%
FORTUM OYJ 22,78%
HENNES & MAURITZ B ORD 5,30%
SSAB A ORD -4,28%

GS AC Svenske Sel PM 3240 NOK

ISIN NO0010809528
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 08.12.2017
Forfall 27.12.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 4,53 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 28.12.2017
Utsteder Goldman Sachs London
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.