2019-06-17 kl 12:28
Markedspris
87,31
%
Langsiktig pris
100,87
%
Indeksnivå
81,77
%
Utbetalte kuponger
2,61
%
08.02.2019
26.02.2024
Innløsningsbarriere
Risikobarriere
Underliggende
HENNES & MAURITZ B ORD +8,92
NORSK HYDRO ORD -9,56
NORDEA BANK AB -16,29
NOKIA OYJ -18,23

UBS Nordiske Sel Mnd KSK 3592 NOK

ISIN NO0010840168
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 08.02.2019
Forfall 26.02.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 0,87 %
Inlösenkupong: 0,87 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Risikobarriere 60%
Utgitt 27.02.2019
Utsteder
Markedsplass OMX STO Structured Products

Viktige egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.