2019-06-17 kl 12:28
Markedspris
84,82
%
Langsiktig pris
104,20
%
Indeksnivå
83,71
%
Utbetalte kuponger
4,20
%
08.02.2019
27.02.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ELECTROLUX B ORD -1,50
FORTUM OYJ -7,07
OUTOKUMPU OYJ -13,38
NORDEA BANK AB -16,29

GS AC Nordiske Sel PM 3594

ISIN NO0010840093
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 08.02.2019
Forfall 27.02.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 4,2 %
Inlösenkupong: 4,2 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 80%
Kupongbarriere 70%
Risikobarriere 60%
Utgitt 27.02.2019
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass OMX STO Structured Products

Viktige egenskaper

  • Det finnes tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes før sluttdagen og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan innløses på den gitte observasjonsdagen.
  • Kupong utbetales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan tilbakebetales om vilkåret for kupong oppfylles ved et senere observasjons under løpetiden.
  • Plasseringen har en barrieravhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling på siste observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig av at emittent/utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs under løpetiden. Hele eller deler av investert beløp kan da gå tapt.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.