BNP KO HY USA Kvart 3535 NOK

Siste tegningsdag 23 november 2018

Kredittobligasjon High Yield USA Kvartalsvis nr. 3535
Indikert 10% årlig rente (utbetalt kvartalsvis)

Løpetid: ca. 5 år
Investert beløp er beskyttet mot opptil 15 kreditthendelser
Fra og med kreditthendelse 16 vil investert beløp reduseres med 10%.

ISIN
NO0010835291
Beskyttelse
Kreditberoende
Løpetid
5,1 år
Pris
100 %
Vilkår
10 %
Marked
Räntemarknad, USA
Emittent
BNP Arb. Iss. B.V.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.