2019-02-15 kl 11:11
Markedspris
100,74
%
Langsiktig pris
103,31
%
Indeksnivå
96,15
%
Utbetalte kuponger
9,93
%
09.02.2018
01.03.2023
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
DNBNOR ORD +4,86
TELENOR -1,42
YARA INTERNATIONAL ASA -2,67
STOREBRAND ASA -3,85

GS AC Norske Sel PM 3313 NOK

ISIN NO0010812670
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 09.02.2018
Forfall 01.03.2023
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 3,31 %
Inlösenkupong: 3,31 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 01.03.2018
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.