2019-10-14 kl 14:50
Markedspris
74,33
%
Langsiktig pris
100,00
%
Indeksnivå
70,77
%
Utbetalte kuponger
5,17
%
21.12.2018
12.01.2024
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ELECTROLUX B ORD +31,62
FORTUM OYJ +9,53
SSAB A ORD -13,38
SWEDBANK A ORD -29,23

GS AC Svenske Sel PM 3567 NOK

ISIN NO0010837842
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 21.12.2018
Forfall 12.01.2024
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 5,17 %
Inlösenkupong: 5,17 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 15.01.2019
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finnes tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes før sluttdagen og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan innløses på den gitte observasjonsdagen.
  • Kupong utbetales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan tilbakebetales om vilkåret for kupong oppfylles ved et senere observasjons under løpetiden.
  • Plasseringen har en barrieravhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling på siste observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig av at emittent/utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs under løpetiden. Hele eller deler av investert beløp kan da gå tapt.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.