2019-10-08 kl 13:23
Förfallokurs
101,21
%
Langsiktig pris
101,21
%
Indeksnivå
91,73
%
Utbetalte kuponger
35,09
%
07.04.2017
27.04.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ORKLA ORD +20,25
DNBNOR ORD +14,25
YARA INTERNATIONAL ASA +14,15
HENNES & MAURITZ B ORD -8,27

GS AC Nordisk Konsum PM 2998 NOK

ISIN NO0010787187
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 07.04.2017
Forfall 27.04.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 1,21 %
Inlösenkupong: 1,21 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 70%
Utgitt 27.04.2017
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finnes tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes før sluttdagen og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan innløses på den gitte observasjonsdagen.
  • Kupong utbetales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan tilbakebetales om vilkåret for kupong oppfylles ved et senere observasjons under løpetiden.
  • Plasseringen har en barrieravhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling på siste observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig av at emittent/utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs under løpetiden. Hele eller deler av investert beløp kan da gå tapt.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.