2019-04-09 kl 11:51
Förfallokurs
112,00
%
Langsiktig pris
112,00
%
Indeksnivå
108,20
%
Utbetalte kuponger
2,00
%
07.04.2017
25.04.2025
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Underliggende
EQUINOR ASA +32,33
TELENOR +26,86
DNBNOR ORD +21,65
YARA INTERNATIONAL ASA +8,21

GS AC No Sel. Comb Skydd 2996 NOK

ISIN NO0010787138
Risikokategori Kapitalbeskyttelse
Status Innløst
Indeksstart 07.04.2017
Forfall 25.04.2025
Løpetid Max 8 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 100%
Utbetalande kupong: 2 %
Inlösenkupong: 6 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Kupongbarriere 80%
Utgitt 27.04.2017
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer (inlösen och kupongbarriär), som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.
  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.