2020-02-24 kl 15:42
Markedspris
78,18
%
Langsiktig pris
100,00
%
Indeksnivå
77,87
%
Utbetalte kuponger
39,60
%
03.02.2017
21.02.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
CARLSBERG B ORD +55,12
ORKLA ORD +17,42
ELECTROLUX B ORD -10,44
HENNES & MAURITZ B ORD -22,13

UBS AC Nordisk Konsum PM 2940 NOK

ISIN NO0010781289
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 03.02.2017
Forfall 21.02.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 3,3 %
Inlösenkupong: 3,3 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 70%
Utgitt 23.02.2017
Utsteder
  • UBS AG, London Branch
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Det finnes tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes før sluttdagen og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan innløses på den gitte observasjonsdagen.
  • Kupong utbetales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan tilbakebetales om vilkåret for kupong oppfylles ved et senere observasjons under løpetiden.
  • Plasseringen har en barrieravhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling på siste observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig av at emittent/utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs under løpetiden. Hele eller deler av investert beløp kan da gå tapt.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.