2020-02-04 kl 14:09
Förfallokurs
153,10
%
Langsiktig pris
153,10
%
Indeksnivå
90,71
%
Utbetalte kuponger
8,00
%
03.02.2017
23.02.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
SOUTHERN CO/THE +44,79
CATERPILLAR ORD +39,12
MARTIN MARIETTA MATERIALS +17,96
KINDER MORGAN INC -9,29

GS AC USA Infrastruktur Combo 2938 NOK

ISIN NO0010781271
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 03.02.2017
Forfall 23.02.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 4 %
Inlösenkupong: 17,7 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 70%
Risikobarriere 50%
Utgitt 23.02.2017
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.
  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.