2018-12-27 kl 10:45
Förfallokurs
103,21
%
Langsiktig pris
103,21
%
Indeksnivå
90,69
%
Utbetalte kuponger
9,63
%
08.12.2017
27.12.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
EQUINOR ASA +17,87
STOREBRAND ASA -4,37
TELENOR -7,63
YARA INTERNATIONAL ASA -9,31

GS AC Norske Sel PM 3238 NOK

ISIN NO0010809502
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 08.12.2017
Forfall 27.12.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 3,21 %
Inlösenkupong: 3,21 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 28.12.2017
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.