2019-12-12 kl 11:58
Förfallokurs
106,40
%
Langsiktig pris
106,40
%
Indeksnivå
93,01
%
Utbetalte kuponger
19,20
%
08.12.2017
27.12.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ADIDAS N ORD +51,66
LinConstantValue (with history) +1,77
AXA ORD -1,86
LLOYDS BANKING GROUP PLC -6,99

GS AC Europeiske Sel PM 3239 NOK

ISIN NO0010809510
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 08.12.2017
Forfall 27.12.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 3,2 %
Inlösenkupong: 3,2 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 28.12.2017
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Det finns tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot utviklingen til underliggende eksponering med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes førtidig og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan løses inn på den gitte observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig at utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs hvilket kan lede til at hele eller deler av investeringen går tapt.
  • Kupong betales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan etterbetales om vilkårene for kupong oppfylles ved en senere observasjonsdato under løpetiden.
  • Plasseringen har en barriereavhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling fram til løpetidens slutt, dvs. på siste observasjonsdato.
  • Utbetalt beløp per andel ved forfall eller ved salg beregnes som markedskurs i % multiplisert med andel. 

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.