04.08.2021 12:16:11
Förfallokurs
100,80
%
Langsiktig pris
100,80
%
Indeksnivå
92,91
%
Utbetalte kuponger
26,40
%
29.05.2017
30.05.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
CARLSBERG B ORD 43,42%
VOLVO B ORD 24,12%
ABB ORD 8,16%
HENNES & MAURITZ B ORD -6,80%

GS AC Nordiske Sel PM 3045 NOK

ISIN NO0010790173
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 08.05.2017
Forfall 30.05.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Kupong: 0,8 %
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 70%
Utgitt 29.05.2017
Utsteder Goldman Sachs London
Markedsplass Structured Products NOK

Viktige egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.