2018-09-26 kl 15:02
Förfallokurs
105,15
%
Langsiktig pris
105,15
%
Indeksnivå
94,24
%
Utbetalte kuponger
30,90
%
23.12.2016
11.01.2022
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
ELEKTA B +54,62
TELE2 B ORD +53,84
BOLIDEN +5,04
NORDEA BANK AB -5,76

GS AC Svenske Selskaper PM 2916 NOK

ISIN NO0010779721
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 23.12.2016
Forfall 11.01.2022
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 5,15 %
Inlösenkupong: 5,15 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 80%
Risikobarriere 60%
Utgitt 12.01.2017
Utsteder
  • Goldman Sachs International, London UK
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

© Garantum Norge AS               Organisasjonsnr: 898321592                                                            Om websiden   Personopplysninger   Kontakt oss

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.