2018-11-09 kl 10:14
Förfallokurs
100,71
%
Langsiktig pris
100,71
%
Indeksnivå
100,24
%
Utbetalte kuponger
21,30
%
08.04.2016
26.04.2021
Innløsningsbarriere
Risikobarriere
Underliggende
Delta Airlines Inc +22,55
EXPEDIA INC +21,81
TRIPADVISOR INC +7,54
WYNN RESORTS LTD +0,24

UBS AC Reise & Turisme KSK 2654 NOK

ISIN NO0010757966
Risikokategori Barriereavhengig
Status Innløst
Indeksstart 08.04.2016
Forfall 26.04.2021
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 0,71 %
Inlösenkupong: 0,71 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 100%
Risikobarriere 50%
Utgitt 28.04.2016
Utsteder
  • UBS AG, London Branch
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.