2019-01-18 kl 13:51
Markedspris
65,00
%
Langsiktig pris
100,00
%
Indeksnivå
51,84
%
Utbetalte kuponger
45,00
%
06.03.2015
24.03.2020
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
Deckers Outdoor Corp +60,57
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS +20,20
CAPRI HOLDINGS LTD -37,72
Under Armour Inc. A -48,16

UBS AC USA Konsum Månedlig PM 2162 NOK

ISIN NO0010729684
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 06.03.2015
Forfall 24.03.2020
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 1 %
Inlösenkupong: 1 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 60%
Risikobarriere 50%
Utgitt 26.03.2015
Utsteder
  • UBS AG, London Branch
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

© Garantum Norge AS               Organisasjonsnr: 898321592                                                            Om websiden   Personopplysninger   Kontakt oss

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.