2019-10-14 kl 14:50
Markedspris
55,82
%
Langsiktig pris
44,86
%
Indeksnivå
44,86
%
Utbetalte kuponger
45,00
%
06.03.2015
24.03.2020
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
Deckers Outdoor Corp +110,43
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS -9,83
Under Armour Inc. A -48,27
CAPRI HOLDINGS LTD -55,14

UBS AC USA Konsum Månedlig PM 2162 NOK

ISIN NO0010729684
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 06.03.2015
Forfall 24.03.2020
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 1 %
Inlösenkupong: 1 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 60%
Risikobarriere 50%
Utgitt 26.03.2015
Utsteder
  • UBS AG, London Branch
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Det finnes tre grenseverdier, eller barrierer, som bestemmer det endelige utfallet og disse barrierene måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling.
  • Plasseringen avsluttes før sluttdagen og løses inn om alle underliggende eksponeringer er på eller over innløsningsbarrieren på en observasjonsdag, forutsatt at plasseringen iht. vilkårene kan innløses på den gitte observasjonsdagen.
  • Kupong utbetales ut om underliggende eksponering med svakest utvikling er på eller over kupongbarrieren på en observasjonsdag.
  • Tapte kuponger kan tilbakebetales om vilkåret for kupong oppfylles ved et senere observasjons under løpetiden.
  • Plasseringen har en barrieravhengig beskyttelse/risiko (risikobarriere) som måles mot den underliggende eksponeringen med svakest utvikling på siste observasjonsdag.
  • Eventuelt tilbakebetalt beløp er avhengig av at emittent/utsteder ikke blir insolvent eller går konkurs under løpetiden. Hele eller deler av investert beløp kan da gå tapt.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.