2018-12-18 kl 12:15
Markedspris
18,21
%
Langsiktig pris
19,70
%
Indeksnivå
19,70
%
Utbetalte kuponger
56,98
%
11.12.2014
03.01.2020
Innløsningsbarriere
Kupongbarriere
Risikobarriere
Underliggende
BEST BUY CO INC +46,33
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A -32,20
WHIRLPOOL ORD -39,57
J.C. PENNEY CO INC -80,30

UBS AC USA Konsum Månedlig PM 2089

ISIN NO0010723950
Risikokategori Barriereavhengig
Status Aktiv
Indeksstart 11.12.2014
Forfall 03.01.2020
Løpetid Max 5 år
Multippel 10 000 NOK
Tegningskurs 100%
Kapitalbeskyttelse 0%
Utbetalande kupong: 1,54 %
Inlösenkupong: 1,54 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Innløsningsbarriere 90%
Kupongbarriere 60%
Risikobarriere 50%
Utgitt 29.12.2014
Utsteder
  • UBS AG, London Branch
Markedsplass Ej Noterad

Viktige egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

Last ned

Husk å sette deg inn i de fullstendige vilkårene i prospekt og salgsbrosjyre

© Garantum Norge AS               Organisasjonsnr: 898321592                                                            Om websiden   Personopplysninger   Kontakt oss

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.