Humansponsing

Hvert år gir vi vår støtte til ulike prosjekter, stiftelser eller hjelpeorganisasjoner som hjelper de som har det vanskelig, særlig barn. Det kan også handle om at vi istedenfor å sende tradisjonelle julekort til våre kunder heller kjøper poliovaksine, vannrengjøringstabletter, myggnett osv for å på den måten gjøre en eller flere menneskers hverdag litt bedre.

Eksempler på organisasjoner som har fått støtte er:


Garantum støtter Leger Uten Grenser og deres innsats på Afrikas Horn.

I august startet en innsamling hos Garantum til formål for Afrikas Horn. En innsats føltes nødvendig med tanke på den humanitære situasjonen i området. For å hjelpe innsamlingen ytterligere ble det besluttet av selskapet å tidobble det innsamlede beløpet fra de ansatte. Donasjonen ble gitt til Akuttfondet til Leger Uten Grenser, der bidraget for tiden hovedsaklig går til hjelp på Afrikas Horn, blant annet for å motarbeide underenæring hos barn som er et stort problem i området. Vi i Garantum er fornøyde med å kunne gi et bidrag til støtte for Leger Uten Grensers viktige arbeid.

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.