Tilsyn

Garantum Fondkommission AB er et verdipapirselskap som har konsesjon fra svenske Finansinspektionen til å drive virksomhet utifra Lagen om värdepappersmarknaden. Med konsesjonen følger en stor kravliste på at virksomheten bedrives i henhold til loven. Det innebærer at vi kontinuerlig granskes av Finansinspektionen med hensikt å sikre at virksomheten ikke bedrives på en ikke forsvarlig måte. I tillegg er vi medlemmer av ulike bransjeorganisasjoner. 

For mer informasjon om konsesjonene, bransjekoder, tilknyttete agenter og lisensiering av ansatte - se våre svenske nettsider.

Garantum Norge AS er tilknyttet agent for Garantum Fondkommission AB og tilbyr ordreformidling og yter investeringsrådgivning iht verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og 5. Garantum Fondkommission er fullt ut ansvarlig for Garantum Norges virksomhet.

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.