Sterkere kundebeskyttelse - MiFID

Sterkere beskyttelse for deg som investerer i verdipapirer.
En ny lov om verdipapirmarkedet trådte i kraft i 2007. Bakgrunnen for loven er finansmarkedsdirektivet, også kalt MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), hvor hensikten er å skape et felles regelverk for verdipapirhandel innenfor Europa og at beskyttelsen for den som investerer skal bli sterkere. Det innebærer at alle privatpersoner og selskaper som handler med verdipapirer får en økt beskyttelse. For at beskyttelsen skal få en reell virkning kommer du til å merke ved at vi eksempelvis stiller en del spørsmål angående din forståelse av hvilke risikofaktorer som er forbundet med den investering du er interessert i.  

Kundekategorisering

Vi har valgt å kategorisere samtlige av våre depotkunder som ”ikke-profesjonelle”, noe som innebærer at man skal omfattes av det høyeste beskyttelsesnivået. Det har ingenting med hvilken kunnskapsnivå du som investor har, men mer om du arbeider med verdipapirinvesteringer på heltid eller ikke. Som depotkunde har du mulighet til å  -dersom du ikke skulle være fornøyd med kategoriseringen - søke om å bytte kundekategori til ”profesjonelll” kunde. Som ”profesjonell” kunde mister du dog den høyeste kundebeskyttelsen. 


Produktgruppeklassifisering

Når vi yter investeringstjenester, slik som eksempelvis utførelse av kundeordre, må vi normalt avgjøre om tjensten eller plasseringen er egnet for deg. For å forenkle prosessen har vi klassifisert de plasseringene som for tiden tilbys i to ulike grupper. Noter at det i gruppene også inngår plasseringstyper som ligger utenfor Garantums normale tilbud slik som obligasjoner, fond og fondsandeler samt aksjer.
    Mer information om Produktgruppesklassifisering, Produktgruppe A & B finner du i vårt 
Blankettsenter.


Beste ordreutførelse

Garantum forsøker alltid å oppnå beste mulige resultat for våre kunder i forbindelse med en ordre. Som rettesnor har vi spesielle retningslinjer som vi følger. I ”Riktlinjer för utförande av order” som du kan laste ned beskrives de retningslinjer som følges for å utføre og videreformidle ordre i finansielle instrumenter for ikke-profesjonelle og profesjonelle kunders vegne. Begrepene som benyttes i retningslinjene har  samme betydning som definert i EU's finansielle regelverk.

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.