Innskuddsgaranti

Dersom Garantum skulle gå i konkurs omfattes dine kontante penger på depokontoen av den svenske statlige inskuddsgarantien. Garantien er nøyaktig den samme som i bank i Sverige. Innskuddsgarantien innebærer at dersom en bank eller et verdipapirsinstitutt går konkurs så dekker garantien beløp opp til 100 000 euro per kunde, regnet i svenske kroner (gitt at kontoen/depoet omfattes av inskuddsgarantien). Skulle depokontoen eies av flere personer regnes personene hver for seg og garantien omfatter også juridiske personer. Utbetalingen gjøres av Riksgäldskontoret og skjer innen 3 måneder fra den dagen da banken/instituttet ble satt i konkurs.

Les mer om den svenske innskuddsgarantien:
www.insattningsgarantin.se

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.