Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som gis til oss behandles for administrasjon og utførelse av inngåtte avtaler samt for utførelse av ulike tiltak som kunden har ønsket før og etter inngått avtale. Behandling av opplysninger skjer også for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ihenhold til lov. 

Personopplysninger kan utgjøre et grunnlag for våre markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling samt statistikk og risikohåndtering. Vi kan også, om kunden ikke har reservert seg for direktereklame, komme til å bruke opplysningene i markedsføringsøyemed. Ved samtaler som utføres over telefon behandles personopplysninger også gjennom opptak av telefonsamtalen. Med hensikt om å opprettholde en god kundepleie og registreringspraksis kan vi komme til å komplementere personopplysninger ved å innhente fra private og offentlige registere, f.eks oppdatering av adresseopplysninger med hjelp av Folkeregisteret.  
   Personopplysninger kan for gitte formål – innenfor hensynet til sekretess – iblant komme til å overleveres til selskaper som Garantum samarbeider med. Dersom en kunde ønsker informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrerte hos Garantum, har kunden rett til å kreve dette fra Garantum skriftlig en gang per år.  
   En kunde kan også meddele at kunden ikke ønsker direkte reklame fra Garantum, eller kreve rettelse av feilaktige eller ufullstendige personopplysninger.

© Garantum Norge AS               Organisasjonsnr: 898321592                                                            Om websiden   Personopplysninger   Kontakt oss

Vi bruker cookies, les mer her om hvordan det fungerer.

Jeg forstår.